Facebook

TỔNG HỢP LINK KHÁNG NGHỊ FACEBOOK 2021

1/ Chat với support hỗ trợ của Facebook: (có thể xem thêm mục 33 để lấy link mới mỗi khi Facebook nâng cấp)
https://www.facebook.com/business/form/chat?hc_location=ufi
2/ Gửi kiến nghị cho facebook
www.facebook.com/help/127103474099499
3/ Đổi tên người dùng (URL) cho page:
https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925
4/ Yêu cầu gộp trang
www.facebook.com/help/249601088403018
5/ Link Kháng đổi tên Trang
https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260
6/ Đổi tên cá nhân không phải chờ 60 ngày:
https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333
7/ Đổi ngày sinh:
https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
8/ Vấn đề đăng nhập:
https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
9/ Check 20% text
https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay
10/ Đề nghị nâng ngưỡng tiền chạy quảng cáo Facebook
https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174
11/ Tài khoản profile bị hack:
https://www.facebook.com/hacked
12/ Báo cáo tài khoản mạo danh
https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603
13/ Mở khoá tài khoản FAQ:
https://en-gb.facebook.com/help/contact/1553947421490701
14/ Kháng không được phê duyệt qc:
www.facebook.com/help/contact/1582364792025146
15/ Kháng tài khoản facebook bị gắn cờ
www.facebook.com/help/contact/531795380173090
16/ Kháng bị đá thẻ tín dụng, thẻ hợp lệ nhưng Facebook không cho chạy
https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174
17/ Hồi sinh group:
www.facebook.com/help/contact/157461604368161
18/ Bỏ block link:
https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131
19/ Tài khoản bị khoá:
https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879
20/ Tài khoản bị vô hiệu hóa theo chính sách
https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273
21/ Hoạt động bất thường:
https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879
22/ Treo phương thức thanh toán
https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189
23/ Không tìm thấy trang trên facebook
www.facebook.com/help/contact/351451441588463
24/ Tháo capcha cho link
www.facebook.com/business/resources
25/ Báo cáo 1 vấn đề nào đó:
www.facebook.com/help/181495968648557
26/ Facebook cho doanh nghiệp:
www.facebook.com/business
27/ Hỗ trợ nhà quảng cáo
www.facebook.com/business/resources
28/ Cộng đồng trợ giúp:
www.facebook.com/help/community
29/ Trung tâm trợ giúp
www.facebook.com/help
30/ Chính sách quảng cáo:
https://www.facebook.com/policies/ads/
31/ Kháng nghị:
Link: https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090
Email: [email protected]
32/ Xin Nâng ngưỡng
Link: https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667
33/ Chát Support
Link: https://www.facebook.com/business/resources
34/ Chính sách:
https://www.facebook.com/policies/ads/prohibited_content
35/ Báo cáo vấn đề đăng nhập :
https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
36/ Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân :
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
37/ Đã bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện :
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
38/ Confirm Your Identity With Facebook :
https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
39/ Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa :
https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
40/ Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook :
https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
41/ Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :
https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524
42/ Data Policy Questions :
https://www.facebook.com/help/contact/1461223320847982
43/ Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập :
https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855
44/ California’s Shine the Light law :
https://www.facebook.com/help/contact/1647869505427057
45/ Data Policy Questions :
https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138
46/ THAY TÊN CHUẨN, ĐỔI TÊN :
https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709
47/ Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook :
https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323
48/ Báo cáo vấn đề về Trang Facebook :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583
49/ Báo cáo Vi Phạm hoặc Xâm Phạm Quyền Của Bạn :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=208282075858952
50/ Report Pages that Disappeared :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=167646843343666
51/ Report an Ad :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=234887816572954
52/ Bank Account Payments :
https://www.facebook.com/help/contact/281141591936826
53/ Disabled Ad Account Help :
https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090
54/ Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo :
https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650
55/ Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook :
https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796
56/ Facebook Payments Support Center – Enter :
https://www.facebook.com/help/contact/137574362977954
57/ Give feedback or report that something is broken: Photos :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439
58/ Report an Issue with Disappearing Videos :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=333113853388695
59/ Report an Issue with Chat Disconnections :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=220877088001498
60/ Report an Issue with Search :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=137406866379070
61/ Report an Issue with Notifications :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=269067606491964
62/ Báo cáo vi phạm quyền riêng tư :
https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
63/ Báo cáo lỗ hổng bảo mật :
https://www.facebook.com/whitehat/report/
64/ Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng :
https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
65/ Privacy Rights – Video Removal Request :
https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264
66/ Report an Issue with Facebook on Mobile :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=110188012426789
67/ Report an Unavailable Group or Event :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=157461604368161
68/ Gọi điện tới Facebook theo số: (1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077
69/ Yêu cầu thay đổi ngày sinh :
https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
70/ Hợp nhất các trang trùng lặp :
https://www.facebook.com/pages/merge/
71/ Phản hồi của bạn về trang :
https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147
72/ Mentions Verification Request :
https://www.facebook.com/help/contact/1491114197882751
73/ Báo cáo tài khoản giả mạo :
https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
74/ Yêu cầu tưởng nhớ :
https://www.facebook.com/help/contact/1605213279719667
75/ Mẫu báo cáo bản quyền :
https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547
76/ Báo cáo một sự vi phạm Điều khoản Facebook :
https://www.facebook.com/help/contact/191381691012854
77/ Must Log In To See This Page Error :
https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878
78/ Invalid Email Address Error :
https://www.facebook.com/help/contact/340846992655773
79/ Vấn đề về SMS (Tin nhắn văn bản) chứa mã xác nhận :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=338822979524831
80/ Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=283958118330524
81/ Page Promotion Help :
https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628?_rdr=p
82/ Kháng nghị quảng cáo không được phê duyệt :
https://www.inyour.facebook.com/he…/contact/1582364792025146
83/ Report an Underage Child (South Korea & Spain) :
https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
84/ Report Content Lost During Reactivation :
https://www.facebook.com/help/contact/270321339699849
85/ Report an Issue with Webcam Videos on Facebook
https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936
86/ Report an Issue with Video Playback
https://www.facebook.com/help/contact/167024990072620
87/ Chat Appears Turned Off for Friends :
https://www.facebook.com/help/contact/240186386056090
88/ Report a Page Unavailable Error :
https://www.facebook.com/help/contact/357161520978587
89/ Your Feedback About Places :
https://www.facebook.com/help/contact/347276355296268
90/ Impressum Contact:
https://www.facebook.com/help/contact/232989770111862
91/ Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook (*)
https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
92/ Tên không được chấp nhận
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
93/ Disabled – Ineligible
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
94/ Xác nhận lại thông tin cá nhân của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
95/ Xác minh tên của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994
96/ Xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767?rdrhc
https://www.facebook.com/help/contact/222853911135005
https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279
97/ Xác minh tên Facebook
https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994
98/ Đổi tên Facebook
https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709
99/ Report bệnh tật
https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
100/ Report die
https://www.facebook.com/help/contact/1465699090320797
101/ Report s.e.x
https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325
102/ Xác nhận danh tính khi bị check ảnh hoặc bắt up cmnd
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
103/ Dành cho không thể đăng nhập được tài khoản do đăng nhập từ xa .mã code đt…( mấy bé check acc nên xài )
https://www.facebook.com/help/contact/logout…
104/ Xác nhận thông tin cá nhân
https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
105/ Block do không đủ tiêu chuẩn sd fb
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
106/ Block do ăn vé tên giả
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
107/ Verify lại account
https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
108/ Đổi ngày sinh : https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
109/ Give Us Feedback About a Facebook Feature https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323
110/ Give feedback or report that something is broken: Photos https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439
111/ Report a Problem or Provide Feedback Regarding the Facebook Local Currency Migration
https://www.facebook.com/help/contact/512297818846870
112/ Your Feedback About Facebook for Every Phone
https://www.facebook.com/help/contact/517830711622570
113/ Must Log In To See This Page Error
https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878
114/ Facebook Home: Mobile OEM and Operator Interest
https://www.facebook.com/help/contact/?id=555823267772403
115/ Verified badge Một số nước vào được
https://www.facebook.com/help/contact/538602519577289
116/ Facebook Payments – Developer Payout Registration – Additional Information
https://www.facebook.com/help/contact/154618991274417 Đăng ký thanh toán cho nhà phát triển app
117/ Report an Issue with Webcam Videos on Facebook
https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936
118/ Facebook Ads Guide https://www.facebook.com/business/ads-guide Hướng dẫn quảng cáo
119/ Advertising Policies https://www.facebook.com/policies/ads/ Chính sác quảng cáo
120/ Image Text Check
https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay Đo 20% text
121/ Email Reporting a Violation or Infringement of Your Rights [email protected] Các vấn đề về kháng cáo bản quyền, báo cáo vi phạm bản quyền…
122/ The Facebook stickers program [email protected] Liên hệ về việc update stickers
123/ Personal Data Requests [email protected] Các vấn đề về dữ liệu cá nhân
124/ Facebook Research Team [email protected]
125/ Facebook Advertising Support [email protected]
126/ Business Manager Invoicing Application [email protected]
127/ Access Access Restricted (Bad IP) https://www.facebook.com/help/contact/288611514529252 Truy cập
128/ bị hạn chế, ip bị chặnSubmit Feedback for Facebook Accessibility and Assistive Technology https://www.facebook.com/help/contact/169372943117927
129/ Facebook Ads API Standard Access Application https://www.facebook.com/business/standardadsapi
130/ Personal Data Requests
https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047
131/ Request Access to the Mobile Partner Portal
https://www.facebook.com/help/contact/774119655987777
132/ Accounts Account Disabled – Ineligible
https://www.facebook.com/help/contact/269030579858086
133/ Account Disabled – Ineligible
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
134/ Account Disabled – Ineligible
https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439
135/ Disabled – multiple accounts
https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439
135/ Account Disabled – 13 Underage
https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279
136/ Account Disabled – Confirm Your Identity With Facebook
https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
137/ Report an Impostor Account
https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
138/ My Personal Account is Memorialized
https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098
139/ My Personal Account was Disabled
https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
140/ Report an Impostor Account / Report a High-Priority Impostor Account
https://www.facebook.com/help/contact/?id=242798935802519
141/ Account Disabled – Confirm Your Identity with an ID
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
142/ Account Disabled – Confirm Your Identity
https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
143/ Report a Login Issue
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
144/ Account Disabled – Help Us Confirm Your Name
https://www.facebook.com/help/contact/445633002198593
145/ Changing Your Name
https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333
146/ Report an Underage Child (South Korea & Spain)
https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791 Báo cáo trẻ em dưới vị thành niên (Hàn Quốc & Tây Ban Nha) account dưới 14 tuổi
147/ Người bảo hộ cho tài khoản dưới vị thành niên | Child Data Request
https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051
148/ Báo cáo account dưới 13 tuổi | Report an Underage Child
https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
149/ Request Help with Your Child’s Ads Settings
https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614
150/ Yêu cầu hỗ trợ cài đặt quảng cáo cho trẻ dưới 18
https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614
151/ Personal Data Requests | Các vấn đề về dữ liệu cá nhân
https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047
152/ Account Removal Request for a Medically Incapacitated Person
https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
153/ Yêu cầu xoá tài khoản cho người mất năng lực do bệnh tật
https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
154/ Yêu cầu tưởng niệm account người đã mất | Memorialization Request
https://www.facebook.com/help/contact/234739086860192
155/ Requesting Content From a Deceased Person’s Account
https://www.facebook.com/help/contact/398036060275245
156/ Yêu cầu nội dung về tài khoản người đã mất
https://www.facebook.com/help/contact/398036060275245
157/ Special Request for Deceased Person’s Account
https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480
158/ Yêu cầu đặc biệt về tài khoản người đã mất
https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480
159/ Didn’t Receive Confirmation Email
https://www.facebook.com/help/contact/?id=221689587951755
160/ Gặp vấn đề về việc xác nhận tài khoản qua email bị người khác sử dụng | Email Address Already in Use
https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641 Vấn đề email
161/ Email Address Already Taken | Không thể tạo facebook bằng email vì đã có người khác sử dụng
https://www.facebook.com/help/contact/537325953055459
162/ Yêu cầu xoá hình ảnh cá nhân từ các trang đăng nhập Facebook | Profile Pictures on the Login Page
https://www.facebook.com/help/contact/192309197620550
163/ Security Checks Preventing Login
https://www.facebook.com/help/contact/?id=179049432194862
164/ Gặp vấn đề kiểm tra bảo mật ngăn chặn không cho đăng nhập | Report an Issue with Facebook Mobile Texts
https://www.facebook.com/help/contact/352512044767949
165/ Report an Issue with Facebook on Mobile https://www.facebook.com/help/contact/110188012426789
166/ Changing Your Language-Specific Name | Thay đổi tên theo ngôn ngữ khác
https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186
167/ Report an Issue with Verifying Your Account | Báo cáo vấn đề xác thực tài khoản bằng số điện thoại
https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524
168/ Report a Privacy Rights Violation | Báo cáo vi phạm quyền riêng tư
https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
169/ Privacy Rights – Photo Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561
170/ Quyền riêng, yêu cầu xoá ảnh
https://www.facebook.com/help/contact/?id=456046581124903
https://www.facebook.com/help/contact/?id=345665165520196
https://www.facebook.com/help/contact/?id=309806519104948
171/ Privacy Rights – Video Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783
172/ Quyền riêng, yêu cầu video
https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264
173/ Request Help with Your Child’s Ads Settings https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614
174/ Filing a DMCA Counter-Notification
https://www.facebook.com/support/legal/dmca_counter…
Khiếu nại về việc xoá lầm bản quyền
175/ Pages & Ads Request a Page Name Change https://www.facebook.com/help/contact/397398423644812
176/ Yêu cầu thay đổi tên Trang của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260
177/ Yêu cầu Hợp nhất Trang
https://www.facebook.com/help/contact/250788488358405
178/ Yêu cầu hợp nhất các trang trùng lặp của bạn https://www.facebook.com/help/contact/198413943679086
179/ Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/428424453864274
180/ Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925
181/ Xóa trang – Yêu cầu gỡ xuống trang
https://www.facebook.com/help/contact/594141870637095
182/ Tạo cấu trúc vị trí – Yêu cầu vị trí truy cập cho trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/676278012421143
183/ Khiếu nại một trang không công bố
https://www.facebook.com/help/contact/181599912279179
184/ Khiếu nại vi phạm chính sách trang
https://www.facebook.com/help/contact/747290928644106
184/ Trang không xuất hiện trong tìm kiếm https://www.facebook.com/help/contact/351451441588463
186/ Phản hồi của bạn về Trang | Báo cáo vấn đề về trang và phản hồi về trang
https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147
187/ Báo cáo trang bị tấn công | Restore lại trạng thái trước khi bị kích admin
https://www.facebook.com/help/contact/434468003315353
188/ Trang web hoặc nội dung bị chặn
https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131
189/ Appeal Page Name Change Request | Kháng về việc không được chấp nhận đổi tên trang
https://www.facebook.com/help/contact/285180098481281
190/ Page Promotion Help | Liên hệ về vấn đề quảng cáo trang
https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628
191/ Your Feedback about Pages Insights
https://www.facebook.com/help/contact/?id=348231068535195
192/ Reporting a Violation or Infringement of Your Rights https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
193/ Copyright Report Form
https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547
194/ Báo cáo vi phạm bản quyền
https://www.facebook.com/help/contact/539946876093520
195/ Trademark Report Form
https://www.facebook.com/help/contact/284186058405647
196/ Báo cáo vi phạm thương hiệu | Trademark Complaint Inquiry Form
https://www.facebook.com/help/contact/321897297972632
197/ Khiếu nại về việc nội dung bị xoá do vi phạm thương hiệu và tin là có sự nhầm lẫn | Counterfeit Report Form
https://www.facebook.com/help/contact/1449082462070065
198/ Báo cáo hàng giả | Reporting a Violation or Infringement of Your Rights – Other https://www.facebook.com/help/contact/797573933590053
199/ Báo cáo vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của bạn
Directory of Intellectual Property Offices
http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp
200/ Danh bạ các cơ bản sở hữu trí tuệ
http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp